Nawadnianie podpółkowe

 

System nawadniania podpółkowego znacznie poprawia jakość nawadniania w pieczarkarni oraz skraca czas wykonywania tej czynności. Zaletą systemu nawadniania jest równe i precyzyjne nawodnienie każdej półki uprawowej. Ponadto daje nam możliwość dokładnego dozowania chemii poprzez podłączenie dozownika do systemu nawadniania. Każda hala wyposażana jest w sterownik z możliwością zaprogramowania automatycznego nawadniania, który wskazuje ilość wlanej wody w l/m2.

Cały system jest połączony z komputerem przez co możemy zarówno monitorować jak i sterować nawadnianiem hal z jednego miejsca. System składa się z następujących elementów:

  • instalacji zasilania głównego wykonanej z rur i złączy o średnicy 63mm lub 75mm
  • elektrozaworów mosiężnych 1/½’’
  • zbiornika magazynującego wodę z automatycznym napełnianiem
  • pompy poziomej ssąco-tłoczącej
  • przepływomierza elektromagnetycznego
  • falownika regulującego ciśnienie w instalacji
  • przyłączy do dozowania chemii
  • instalacji w halach uprawowych wykonanej z rur aluminiowych o średnicy 28mm i 35mm, złączy kwasoodpornych,dysz z antykapaczami oraz zaworów spustowych
  • dozownika z wężami i szybkozłączami (opcja)